top of page

Odkryj swoją firmową narrację: 5 kroków do stworzenia unikalnej historii


Stary dźwig, żuraw na terenie Stoczni Gdańskiej

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre marki są tak porywające i wyjątkowe? To, co sprawia, że jedne firmy odnoszą sukcesy, podczas gdy inne nie potrafią się przebić, to często ich zdolność do opowiadania ciekawych i angażujących historii. Taka narracja jest kluczowa dla budowania marki i przyciągania klientów. Dlatego warto poświęcić trochę czasu i wysiłku na stworzenie swojej własnej, firmowej historii.


1. Poznaj swoje korzenie


Pierwszym krokiem do stworzenia unikalnej narracji dla Twojej firmy jest poznanie swoich korzeni. Zastanów się, skąd wzięła się idea założenia biznesu, jaka jest jego misja i dlaczego robisz to, co robisz. To właśnie te elementy stanowią fundament Twojej historii i pomogą Ci właściwie opowiedzieć o swojej marce.


Producent Naturalnych Kosmetyków:

"Kiedy kilka lat temu postanowiłam założyć swoją własną firmę produkującą naturalne kosmetyki, nie spodziewałam się, że to będzie tak wielkie wyzwanie. Jednak głęboka pasja do roślin leczniczych, zdobyta podczas moich podróży po egzotycznych miejscach, oraz chęć stworzenia produktów przyjaznych dla skóry i środowiska, były motywacją, która dawała mi siłę do działania każdego dnia. Dziś, kiedy wspominam te początki, widzę jak ważne było poznanie moich korzeni i wyciągnięcie z nich inspiracji do tworzenia marki, która teraz spełnia marzenia o naturalnej pielęgnacji dla wielu osób."


Mechanik:

Każdy mechanik samochodowy ma swoją własną pasję i historię, która prowadziła go do wyboru tego zawodu. Może to być dziedzictwo rodziny, fascynacja technologią czy chęć pomagania innym. Zidentyfikuj, co sprawia, że jesteś inny niż inni mechanicy i podkreśl to w swojej narracji. To właśnie Twój osobisty powód działania przyciągnie klientów i sprawi, że będziesz wyróżniał się na rynku.


2. Zidentyfikuj swoje wartości


Kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie wartości, które są integralną częścią Twojej firmy. Czym się kierujesz, jakie są Twoje priorytety i jakie cechy wyróżniają Cię na tle konkurencji? To wszystko powinno być odzwierciedlone w Twojej narracji, aby klient mógł lepiej zrozumieć, kim jesteś i dlaczego warto wybrać właśnie Ciebie.


Aby zidentyfikować swoje wartości oraz wartości firmy, można zacząć od zadania sobie pytania o to, co jest dla nas najważniejsze i co naprawdę cenimy. Możemy również zastanowić się, jakie cechy i postawy definiują naszą firmę i w jaki sposób chcemy być postrzegani przez klientów, pracowników oraz społeczność.


Oto kilka pytań, które moglibyśmy sobie zadać:


1. Co dla mnie najważniejsze w życiu?


Inspirujące odpowiedzi:

 1. Dla mnie najważniejsze w życiu jest budowanie i utrzymywanie silnych relacji interpersonalnych z bliskimi mi osobami, ponieważ to one dają mi poczucie przynależności i wsparcia.

 2. Najważniejsze dla mnie jest osiąganie sukcesów zawodowych i rozwijanie swoich umiejętności, ponieważ chcę czuć się spełniony i doceniony przez społeczeństwo.

 3. Dla mnie najważniejsza jest troska o zdrowie psychiczne i fizyczne, ponieważ bez niego trudno jest cieszyć się życiem i realizować swoje cele.

 4. Najważniejsze dla mnie jest angażowanie się w działania charytatywne i pomoc innym potrzebującym, ponieważ uważam, że wartością jest miłość i empatia dla innych ludzi.

 5. Dla mnie najważniejsze jest rozwijanie się duchowo i poszukiwanie sensu życia, ponieważ chcę odkryć głębsze znaczenie istnienia i uczestniczyć w większym planie niż tylko moje własne życie.


2. Jakie wartości moralne są dla mnie niezmiernie istotne?


Inspirujące odpowiedzi:

 1. Dla mnie niezmiernie istotne są wartości solidarności i wspólnoty, ponieważ uważam, że tylko dzięki nim możemy budować silne i zrównoważone społeczeństwo.

 2. Ważne są dla mnie także wartości sprawiedliwości i równości, ponieważ wierzę, że każdy człowiek powinien być traktowany z godnością i szacunkiem, niezależnie od swojego pochodzenia czy statusu społecznego.

 3. Niezmiernie istotna jest dla mnie uczciwość i prawdomówność, ponieważ bez nich trudno jest budować zaufanie i dobre relacje między ludźmi.

 4. Wartością, która dla mnie ma ogromne znaczenie, jest również empatia i troska o innych, ponieważ uważam, że tylko dzięki współczuciu i gotowości do pomocy możemy tworzyć lepszy świat dla wszystkich.

 5. Niezmiernie istotne są dla mnie także wartości wolności i tolerancji, ponieważ uważam, że każdy człowiek powinien mieć prawo do wyrażania swoich poglądów i przekonań, a różnorodność jest źródłem bogactwa społecznego.


3. Czego oczekuję od siebie i innych w relacjach zawodowych?


Inspirujące odpowiedzi:

 1. Oczekuję od siebie i innych profesjonalizmu w działaniu oraz wywiązywania się z obowiązków zgodnie z ustalonymi zasadami i normami pracy.

 2. W relacjach zawodowych oczekuję od siebie i innych otwartości na konstruktywną krytykę oraz gotowości do uczenia się na błędach w celu ciągłego doskonalenia.

 3. Współpracując z innymi, oczekuję zarówno od siebie, jak i od partnerów dbałości o klarowność komunikacji oraz umiejętności rozwiązywania potencjalnych konfliktów w sposób konstruktywny.

 4. W kontekście relacji zawodowych stawiam na wzajemny szacunek oraz empatię wobec potrzeb i oczekiwań innych osób, co pozwala na budowanie efektywnych relacji opartych na zaufaniu i zrozumieniu.

 5. Ponadto, oczekuję od siebie i innych zaangażowania w realizację wspólnych celów i dążenie do osiągnięcia sukcesu zarówno indywidualnego, jak i zespołowego, poprzez współpracę i wsparcie w procesie pracy.


4. Jakie zachowania i postawy uważam za nie do przyjęcia?


Inspirujące odpowiedzi:

 1. Zachowania agresywne i przemocowe, które szkodzą innym ludziom i naruszają ich prawa.

 2. Dyskryminacja i nietolerancja wobec innych osób ze względu na ich pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną czy inne cechy.

 3. Brak empatii i współczucia wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 4. Wykorzystywanie innych ludzi w celach własnego zysku lub korzyści osobistych.

 5. Postawy egoistyczne i bezwzględne, które nie uwzględniają potrzeb i uczuć innych osób.


5. Jakie cele chcę osiągnąć dzięki prowadzeniu firmy?


Inspirujące odpowiedzi:

 1. Pragnę uzyskać stabilne źródło dochodu dla siebie i swoich pracowników, aby zapewnić im godne warunki życia.

 2. Chcę zbudować markę i renomę w branży, aby zdobyć zaufanie klientów i zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną.

 3. Moim celem jest rozwijanie innowacyjnych produktów i usług, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku i zaspokoić oczekiwania klientów.

 4. Pragnę rozwinąć sieć partnerską i nawiązać korzystne relacje z innymi firmami, aby poszerzyć swoje możliwości biznesowe i otworzyć się na nowe rynki.

 5. Moim celem jest również kreowanie pozytywnego wpływu społecznego poprzez działania charytatywne, ekologiczne i społecznie odpowiedzialne, aby przyczynić się do budowania lepszego świata.


6. W jaki sposób chciałbym przyczyniać się do społeczności i otaczającego mnie świata?


Inspirujące odpowiedzi:

 1. Chciałbym angażować się w działania społeczne i organizacje non-profit, które mają na celu poprawę warunków życia ludzi w potrzebie i walkę z nierównościami społecznymi.

 2. Pragnę uczestniczyć w edukacyjnych projektach społecznych, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej na temat różnorodności kulturowej, tolerancji oraz równego dostępu do edukacji.

 3. Planuję prowadzić badania naukowe mające na celu zrozumienie społecznych problemów i wypracowanie skutecznych rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej oraz globalnej.

 4. Chciałbym angażować się w prace charytatywne i wolontariat, aby aktywnie wspierać osoby potrzebujące pomocy oraz uczestniczyć w inicjatywach mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

 5. Pragnę być mentorem oraz inspiracją dla młodych ludzi, którzy chcą zaangażować się w działania społeczne i zmieniać świat na lepsze, poprzez dzielenie się wiedzą, doświadczeniem oraz wsparciem.


Aby zbliżyć się do określenia wartości firmy, możemy również zadać podobne pytania pracownikom:


1. Co sprawia, że czujesz się dumny pracując w naszej firmie?


 1. Jako pracownik firmy czuję się dumny ze sposobu, w jaki firma dba o swoich pracowników, zapewniając im świetne warunki pracy, szkolenia i rozwój zawodowy.

 2. Jestem dumny z misji i wartości, którymi kieruje się nasza firma, dbając o społeczność lokalną i środowisko naturalne.

 3. Moja praca w firmie daje mi możliwość realizowania się zawodowo i rozwijania swoich umiejętności, co sprawia, że czuję się dumny z tego, kim jestem jako pracownik.

 4. Firma promuje otwartość i współpracę w zespole, co tworzy przyjazną atmosferę i sprawia, że chcę być częścią tego miejsca.

 5. Czuję się dumny pracując w naszej firmie, ponieważ widzę pozytywne efekty naszej pracy i jak wpływamy na sukcesy naszych klientów.


2. Jakie cechy i zachowania wg Ciebie definiują naszą firmę?


 1. Naszą firmę charakteryzuje profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywane zadania.

 2. Jesteśmy znani z innowacyjności i ciągłego dążenia do doskonałości w naszej dziedzinie.

 3. Wyróżnia nas także dbałość o relacje z klientami oraz wysoka jakość obsługi.

 4. Nasza firma jest przyjazna dla pracowników, stawiająca na rozwój i współpracę w zespole.

 5. Moim zdaniem nasza firma wyróżnia się również etyką pracy i transparentnością w działaniu.


3. Co według Ciebie jest dla nas najważniejsze przy podejmowaniu decyzji biznesowych?


 1. Przy podejmowaniu decyzji biznesowych najważniejsza jest analiza danych i faktów, które pozwolą nam dokładnie ocenić sytuację i wybrać najlepszą strategię działania.

 2. Ważne jest również uwzględnienie potrzeb naszych klientów i partnerów biznesowych, aby decyzje podejmowane przez nas korzystnie wpływały na relacje z nimi.

 3. Priorytetem powinno być także zachowanie zgodności z naszą misją i wartościami firmy, które stanowią fundament naszej działalności.

 4. Nie można również zapominać o konieczności przewidywania potencjalnych konsekwencji naszych decyzji oraz planowania działań zapobiegawczych w razie nieprzewidzianych sytuacji.

 5. Warto też brać pod uwagę perspektywę długoterminową i skupić się na decyzjach, które będą sprzyjać rozwojowi i wzrostowi naszej firmy w przyszłości.


4. Jakie wartości i postawy powinniśmy promować w naszej organizacji?


 1. W naszej organizacji powinniśmy promować wartości takie jak uczciwość, zaangażowanie oraz szacunek dla innych pracowników.

 2. Postawy, które powinniśmy wspierać to otwartość na nowe pomysły, gotowość do nauki i rozwoju oraz umiejętność pracy w zespole.

 3. Ważne jest również promowanie odpowiedzialności oraz dbałości o dobre relacje z klientami i partnerami biznesowymi.

 4. Wartością, którą powinniśmy kultywować w organizacji, jest także profesjonalizm i dążenie do doskonałości w wykonywanej pracy.

 5. Postawy takie jak empatia, współpraca oraz chęć pomocy innym powinny być integralną częścią naszej kultury organizacyjnej.


5. Jak chciałbyś, aby firma przyczyniała się do społeczeństwa i otaczającego nas świata?


 1. Chciałbym, aby firma angażowała się w działania charytatywne i pomoc społecznościom potrzebującym.

 2. Sądzę, że firma powinna podejmować inicjatywy proekologiczne, takie jak ograniczenie zużycia plastiku i promocja recyklingu.

 3. Pragnę, aby firma wspierała lokalne społeczności poprzez organizowanie wolontariatu i działań integracyjnych.

 4. Moim zdaniem, firma powinna promować równość i różnorodność, zarówno w miejscu pracy, jak i w relacjach z partnerami biznesowymi.

 5. Jestem przekonany, że firma powinna dbać o dobre imię marki poprzez uczestnictwo w kampaniach społecznych i akcjach edukacyjnych dotyczących ważnych problemów społecznych.


Dzięki odpowiedziom na te pytania, będziemy mogli lepiej zrozumieć, jakie wartości są dla nas kluczowe oraz jakie wartości stanowią fundament naszej firmy, wyróżniając nas na tle innych organizacji. Pozwoli nam to także wyznaczyć kierunek działań oraz podejmować decyzje zgodnie z naszymi głęboko zakorzenionymi przekonaniami.


3. Znajdź swój oryginalny głos


Każda firma ma swoje unikalne cechy, które ją wyróżniają. Warto znaleźć swój oryginalny głos, który będzie charakteryzował Twoją markę. Może to być sposób komunikacji z klientem, ton używany w reklamach czy specyficzny styl graficzny. Ważne jest, aby Twój głos był spójny i autentyczny, ponieważ to właśnie on będzie budował relacje z klientami.


Aby znaleźć swój oryginalny głos w marketingu, warto zacząć od zdefiniowania swojej marki osobistej lub firmy. Przemyśl, co sprawia, że jesteś unikalny i dlaczego ludzie powinni Cię słuchać. Zastanów się nad swoimi wartościami, misją oraz tym, co Cię motywuje do działania.


Przykład:

Jeśli prowadzisz firmę zajmującą się produkcją organicznych kosmetyków, Twój oryginalny głos może być oparty na promowaniu naturalności, zdrowego stylu życia oraz świadomego podejścia do pielęgnacji skóry. Możesz skupić się na edukacji konsumentów na temat składników kosmetyków i wpływu, jaki mają na nasze ciało oraz środowisko.


Cechy Twojego oryginalnego głosu w marketingu mogą obejmować:

 • Autentyczność: mówisz z pasją i zaangażowaniem, które są zauważalne dla odbiorców.

 • Kreatywność: potrafisz wymyślać nietypowe sposoby komunikacji z klientami.

 • Empatia: potrafisz poruszyć emocje i zrozumieć potrzeby swoich klientów.

 • Jasność: potrafisz przekazywać informacje w sposób klarowny i zrozumiały dla odbiorców.


Pytania pomocnicze, które mogą Ci pomóc znaleźć swój oryginalny głos:

 1. Co sprawia, że moja firma jest inna od konkurencji?

 2. Jakie wartości są dla mnie najważniejsze i jak mogę je przekazać moim klientom?

 3. Jakie problemy rozwiązuje moja firma i jaki jest mój unikalny sposób działania?

 4. Jakie historie lub doświadczenia mogę wykorzystać, aby budować więź z klientami?

 5. Jakie słowa i ton mogą najlepiej oddać mój charakter i styl komunikacji?


Znalezienie własnego oryginalnego głosu w marketingu wymaga czasu, refleksji i eksperymentowania. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest autentyczność i ciągłe doskonalenie się w komunikacji z klientami.


4. Opowiedz emocjonalną historię


Ludzie zapamiętują emocje, dlatego warto opowiedzieć swoją historię w sposób, który poruszy serca odbiorców. Pokaż, dlaczego Twoja firma istnieje, jak pomaga rozwiązywać problemy klientów i jaki wpływ ma na życie innych. Emocjonalna narracja sprawi, że Twoja marka stanie się bardziej ludzka i bliska klientom.


Emocjonalna narracja w marketingu to strategia polegająca na tworzeniu treści reklamowych, które budują emocjonalne połączenie z klientami. Poprzez opowiadanie historii, przedstawianie bohaterów oraz wywoływanie konkretnych emocji, marka stara się bliżej przybliżyć się do swojej grupy docelowej i zbudować pozytywne relacje z klientami.


Dzięki emocjonalnej narracji w marketingu, przedsiębiorstwo może łatwiej dotrzeć do swoich odbiorców, zbudować więź opartą na zaufaniu i lojalności oraz wyróżnić się na rynku. Emocje są silnym czynnikiem motywującym do działania i podejmowania decyzji zakupowych, dlatego wykorzystanie ich w strategii marketingowej może przynieść firmy wiele korzyści.


Ważne jest jednak, aby emocjonalna narracja była autentyczna i spójna z wartościami marki, aby budować trwałe relacje z klientami i zdobywać ich lojalność. Dlatego też, analiza grupy docelowej, zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań, oraz umiejętność odpowiedniego przekazania treści, są kluczowe dla skutecznej emocjonalnej narracji w marketingu.


5. Bądź konsekwentny


Ostatnim, ale nie mniej ważnym krokiem jest zachowanie konsekwencji w opowiadaniu swojej historii. Niezależnie od tego, gdzie i jak prezentujesz swoją markę, ważne jest, abyś pozostał wierny jej pierwotnej narracji. To właśnie konsekwencja pomaga budować zaufanie i lojalność klientów.


Jak powiedział słynny guru rozwoju osobistego Dale Carnegie:

"Aby być wiarygodnym, musisz być konsekwentny".

Dlatego warto poświęcić czas i wysiłek na stworzenie swojej unikalnej, firmowej narracji, która będzie oddawała esencję Twojej marki i przyciągnie klientów. Pamiętaj, że dobre opowieści mają moc zmiany świata – dlaczego więc nie zacząć od zmiany swojego biznesu na lepsze poprzez jego narrację?

Comentarios


Chcesz więcej treści od zespołu 3Art?

Dołącz do naszego NIECHCIANEGO MAILA (jest fajniejszy niż się wydaje, obiecujemy).

Dziękuję za zaufanie!

bottom of page